Rozkład dnia

 •  6.30 - 8.00    - Schodzenie się dzieci
 •  8.00 - 9.00    - Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela
 •  9.00 - 9.30    - Czynności samoobsługowe, opiekuńcze, organizacyjne i inne
 •  9.30 - 10.00  - Śniadanie
 • 10.00 - 11.00 - Zajęcia dydaktyczne Zajęcia ruchowe
 • 11.00 - 11.30 - Czynności samoobsługowe, opiekuńcze organizacyjne i inne
 • 11.30 - 13.00 - Zabawy w ogrodzie - gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, gospodarcze i ogrodnicze
 • 13.00 - 13.30 - Czynności samoobsługowe, opiekuńcze, organizacyjne i inne
 • 13.30 - 14.00 - Obiad
 • 14.00 - 16.30 - Gry dydaktyczne
 •                              Zabawy tematyczne
 •                              Praca wyrównawcza
 •                              Rozchodzenie się dzieci