Opłaty

CZESNE DO URZĘDU GMINY WYŻYWIENIE
Pobyt dziecka w przedszkolu Pobyt dziecka w przedszkolu
5 godzin Powyżej 5 godzin Śniadanie Śniadanie + Obiad + Podwieczorek
Bezpłatne 1zł za każdą rozpoczętą godzine. 3.00 zł dzienna stawka żywieniowa
+ 20,00zł.
opłata stała
8,50 zł dzienna stawka żywieniowa
+ 40,00 zł.
opłata stała

Opłaty za przedszkole prosimy regulować do 10-tego dnia każdego miesiąca.