Publikacja sprawozdania finansowego za 2021 rok

Sprawozdania finansowe za 2021 rok wraz załącznikami Gminnego Przedszkola "Stokrotka" w Spytkowicach zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Spytkowice w zakładce "Jednostki organizacyjne- Sprawozdania finansowe".