KLUB CZYTAJĄCYCH RODZICÓW

Zapraszamy rodziców z poszczególnych grup do głośnego czytania dzieciom bajek. Celem naszych spotkań jest integracja dzieci i rodziców. Dzieci mają poczucie, że rodzic czytając poświęca im uwagę. Nasze przedszkolaki są też bardzo dumne ze swoich rodziców, którzy prezentują się przy całej grupie przedszkolnej. Pamiętajmy również o tym, że głośne czytanie książek rozwija u dzieci umiejętności komunikacyjne, rozbudowuje pamięć, pobudza kreatywność.