WYNIKI ZBIORCZE ANKIET DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice! W dniach 05.05.2014r. - 06.06.2014r. zostały w naszym przedszkolu przeprowadzone badania na podstawie kwestionariusza ankiety. Celem ankiety było pozyskanie informacji, które pozwolą doskonalić metody, formy i zakres współpracy przedszkola z rodzicami. Druga z ankiet miała na celu pozyskanie od Państwa propozycji dotyczących zadań  wchodzących w skład 5-letniego Programu Rozwoju naszego przedszkola na lata 2014-2019. Poddanych analizie zostało 27 ankiet (tj. 49% ankiet zwróconych). Dziękujemy za udział w ankiecie.