INFORMACJA

Publikacja sprawozdania finansowego - za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok wraz z załącznikami Gminnego Przedszkola "Stokrotka" w Spytkowicach zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Spytkowice w zakładce "Jednostki organizacyjne - Sprawozdania finansowe".

Ścieżka dostępu:

https://bip.malopolska.pl/ugspytkowice1,a,1759006,sprawozdania-finansowe...