OGŁOSZENIE W SPRAWIE WPŁAT OPŁATY STAŁEJ

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WPŁAT OPŁATY STAŁEJ ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU ZA MIESIĄC MARZEC 2020r.

Opłatę stałą za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową za miesiąc marzec 2020r. uiszczamy do dnia 10.04.2020r. na konto:

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 07 8815 0002 0000 0022 3005 0001

Wysokość opłaty zostanie przesłana każdemu indywidualnie na maila.

 

Dyrektor Przedszkola:

Grażyna Handzel