KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przedszkolnym konkursie literacko - plastycznym pt.

„JEDZ OWOCE I JARZYNY, TAM MIESZKAJĄ WITAMINY”

1. Celem konkursu jest:

- propagowanie zdrowego żywienia;

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci;

- odkrywanie zdolności i talentów dzieci.

2. Konkurs skierowany jest do dzieci i ich rodziców.

3. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie z dzieckiem rymowanki lub krótkiego wierszyka, których tematem jest promowanie zdrowego odżywiania oraz wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do jego treści.

4. Praca w formacie A3 może być wykonana dowolną techniką plastyczną (malowanie, rysowanie, wyklejanie, wycinanie).

5. Prace konkursowe prosimy składać do dnia 8 kwietnia 2016r.

6. Kryteria oceny prac konkursowych przez Jury: - kreatywność i pomysł na przedstawienie tematu konkursu; - estetyka, jakość i staranność wykonania pracy; - zgodność przedstawionych treści z założeniami konkursu.

7. Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez Organizatora.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 22 kwietnia 2016r.

9. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie zostanie nagrodzony.

10 Wszystkie prace plastyczne będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej na terenie przedszkola.