ZASADY PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA "STOKROTKA" OD 1 WRZEŚNIA 2020

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOT. ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 WŚRÓD DZIECI, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW GMINNEGO PRZEDSZKOLA "STOKROTKA"

OGŁOSZENIE

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

odbędzie się 01. 09. 2020r.

w reżimie sanitarnym, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I RODZICÓW "MOJE PRZEDSZKOLE"

INFORMACJA O DNIACH ADAPTACYJNYCH

Informacja dla rodziców nowoprzyjętych dzieci.

Ze względu na panującą pandemię oraz wprowadzony w przedszkolu reżim sanitarny,

  organizacja zajęć adaptacyjnych jest niemożliwa.

ZASADY PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA "STOKROTKA" W OKRESIE COVID - 19

INFORMACJA

Publikacja sprawozdania finansowego - za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok wraz z załącznikami Gminnego Przedszkola "Stokrotka" w Spytkowicach zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Spytkowice w zakładce "Jednostki organizacyjne - Sprawozdania finansowe".

Ścieżka dostępu:

OGŁOSZENIE

Decyzją Organu Prowadzącego, Gminne Przedszkole "Stokrotka" pozostaje zamknięte do 24 maja.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WPŁAT OPŁATY STAŁEJ

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WPŁAT OPŁATY STAŁEJ ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU ZA MIESIĄC MARZEC 2020r.

Opłatę stałą za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową za miesiąc marzec 2020r. uiszczamy do dnia 10.04.2020r. na konto:

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 07 8815 0002 0000 0022 3005 0001

Wysokość opłaty zostanie przesłana każdemu indywidualnie na maila.

INFORMACJA ODNOŚNIE ZDALNEGO NAUCZANIA

Informujemy, iż od 25.03.2020r. wszystkie zadania i ćwiczenia dla przedszkolaków, będą wysyłane codziennie do rodziców z następujących adresów mailowych:

misie.stokrotka@interia.pl

motylki.stokrotka@interia.pl

krasnoludki.stokrotka@interia.pl

Strony

Subskrybuj Gminne Przedszkole "Stokrotka" RSS