II EDYCJA KONKURSU "PRZEDSZKOLE MŁODYCH PATRIOTÓW"

Najstarsza grupa wiekowa "Tęczowe Nutki" uczestniczyła w II edycji konkursu "Przedszkole Młodych Patriotów". W ramach powyższego projektu przedszkolaki:

  • "PATRIOTYZM NA CO DZIEŃ. CO DLA MNIE OZNACZA BYĆ PATRIOTĄ?" - udział w pogadance. Starszaki zapoznały sie z postacią Małego Polaka z filmu Polak mały", który zaprosił do obejrzenia prezentacji multimedialnej na temat "Polska moja ojczyzna". Pokaz był krótką lekcją przypominającą ważne wydarzenia z historii Polski. Dzieci poznały legendę o Lechu, Czechu i Rusie oraz genezę symboli narodowych. Kazde z dzieci wykonało godło Polski techniką origami z koła. Kolejne zajęcia miały na celu utrwalenie wiadomości nt naszego kraju z wykorzystaniem mapy konturowej, na której wskazywały stolicę Polski, rzekę Wisłę, największe miasta Polski, naszą miejscowość, góry Tatry oraz Morze Bałtyckie. Więcej uwagi poświęciliśmy naszej stolicy - Warszawie. Starszaki zapoznały się z legendą o Warsie i Sawie, oglądały najważniejsze zabytki Warszawy. Następnie dzieci na konturze mapy Polski miały za zadanie nakleić w odpowiednim miejscu nazwy: Warszawa, Krakó, Gdańsk, Spytkowice, Tatry, Bałtyk.
  • "100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości" - przygotowanie wspólnego plakatu. Praca poprzedzona została pogadanką nt "W jaki sposób Polska przetrwała zabory?" . Bogatsi o tą wiedzę przedszkolaki przystapiły do wykonania zadania. Dodatkowo zachęcono dzieci i ich rodziców do udziału w konkursie plastycznym pt. "Polska - moja ojczyzna". Jury w postaci pedagoga szkolnego i nauczyciela przedszkola przyznało następujące miejsca: I miejsce - Karol Kadzik z rodzicami, II miejsce - Anastazja Fabia z rodzicami i III miejsce- Mateusz Kracik z rodzicami oraz wyróżnienia: Urszula Kaleta, Wiktoria Kulawiak, Milena Kubani, Ryszard Leśniak, Grzegorz Konig, Adam Ziobro.
  • KODEKS POSTAW PATRIOTYCZNYCH. Na początku utrwalone zostały dzieciom najważniejsze zagadnienia dotyczące patriotyzmu a następnie wspólnie omówiliśmy zachowania, obowiązki i prawa, jakie powinien reprezentować człowiek kochający swój kraj. Na koniec spisaliśmy nasze zagadnienia na dużym arkuszu szarego papieru i zatytułowaliśmy: Kodeks postaw patriotycznych. Do poszczególnych punktów przyporządkowaliśmy obrazki tematyczne i przywiesiliśmy Kodeks na ścianie w szatni aby każdy mógł się z nim zapoznać.
  • POGADANKA NT POSTAW PATRIOTYCZNYCH ORAZ ROLI PATROTYZMU LOKALNEGO. Realizacja tego zadania przebiegała w następujący sposób: nasze przedszkolaki czynnie brały udział w uroczystościach patriotycznych (Święto Odzyskania Niepodległości, Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja), dzieci z dwóch najstarszych grup wiekowych uczestniczyły w zajęciach góralskich prowadzonych przez instruktora zespołu "Siekiernica" ucząc się tańca i góralskich przyspiewek; nasi milusińsy występowali w pzreglądzie recytatorskim im. K. Kracik w Spytkowicach oraz w przeglądzie recytatorów w Jabłonce; całym przedszkolem udaliśmy się na cmentarz, aby zapalić znicza na grobie por. T. Stefaniszyna oraz odbyliśmy piesza wycieczkę na miejsce jego śmierci; często spacerowaliśmy po swojej miejscowości by poznawać wieś - jej zabytki, wazniejsze instytucje, historię, zwiedziliśmy Kościół, dzwonnicę, przydrozne kapliczki, "Psieke pod lasem" z zabytkowymi ulami i sprzętem pszczelarskim, czynnie braliśmy udział w konkursach plastycznych organizowanych przez ZSPG w Spytkowicach oraz Urząd Gminy.